Geodézie Global, s.r.o.


Geodézie Global, s.r.o.
- geometrické plány a mapové podklady
- vytyčení staveb a hranic pozemků

www.geoglobal.cz, info@geoglobal.cz
tel.: 498 771 171,
Žižkova 498, Trutnov, 541 01 - "Horalka"
 

 

Služby

 

Katastr nemovitostí:
 • geometrické plány - rozdělení pozemků, novostavby, přístavby, věcná břemena atd.
 • vytyčení vlastnických hranic
 • zajištění výpisů z listů vlastnictví a snímků katastrálních map
 • ověřené kopie geometrických plánů
 • záborové elaboráty
 • poradenské služby

Mapování:

 • mapové podklady pro projektování staveb
 • digitální technické mapy
 • účelové mapy

Inženýrská geodézie:

 • vytyčování stavebních objektů
 • kontrolní měření v průběhu výstavby
 • geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb

Další geodetické práce dle dohody.

 


Hlavní strana

Služby

Termíny

Úhrada

Fotogalerie

© Geodézie Global, s.r.o.

Design: 2NET.cz